#Webinar: Mamo, jak się masz?


Pogadajmy o tym przy porannej, online kawusi


Pogadajmy o tym przy porannej, online kawusi

Wspólnie z okazji Dnia Mamy zastanowimy się 𝗷𝗮𝗸 𝗯𝘆𝗰́ 𝗺𝗮𝗺𝗮̨ 𝗶 𝗻𝗶𝗲 𝘇𝘄𝗮𝗿𝗶𝗼𝘄𝗮𝗰́?
Jak pogodzić rolę żony i spełnionej kobiety?
Jak nie pogubić się w gąszczu obowiązków, pragnień, oczekiwań i własnych wyobrażeń?
Wreszcie spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie
𝗷𝗮𝗸 𝗱𝘇𝗶𝗮ł𝗮𝗷𝗮̨𝗰 𝗻𝗮 𝘄𝘆𝘀𝗼𝗸𝗶𝗰𝗵 𝗼𝗯𝗿𝗼𝘁𝗮𝗰𝗵 𝘇𝗻𝗮𝗹𝗲𝘇́𝗰́ 𝗰𝘇𝗮𝘀 𝗽𝗼 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘁𝘂 𝗱𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗲𝗯𝗶𝗲
𝗚𝗼𝘀́𝗰𝗶𝗲𝗺 𝗻𝗮𝘀𝘇𝗲𝗴𝗼 𝘄𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿𝗮 𝗯𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗲 𝗽𝘀𝘆𝗰𝗵𝗼𝗹𝗼𝘇̇𝗸𝗮 𝘇 Go Healthy Girl. 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗻𝗮 𝗗𝗲̨𝗯𝗼𝗴𝗼́𝗿𝘀𝗸𝗮.

Kiedy?: 𝟐𝟔.𝟎𝟓
O której?: 𝟏𝟎:𝟎𝟎
Gdzie?: 𝐛𝐞𝐳𝐩ł𝐚𝐭𝐧𝐲 𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐭𝐮: https://bit.ly/3G8rXiS
Mamo, podaruj sobie tę chwilę. Każda mama zasługuje na to, co najlepsze!

——
BIO naszej prelegentki przeczytacie poniżej

𝖠𝗇𝗍𝗈𝗇𝗂𝗇𝖺 𝖣𝖾̨𝖻𝗈𝗀𝗈́𝗋𝗌𝗄𝖺 𝗎𝗄𝗈𝗇́𝖼𝗓𝗒ł𝖺 𝗉𝗌𝗒𝖼𝗁𝗈𝗅𝗈𝗀𝗂𝖾̨ 𝗈𝗀𝗈́𝗅𝗇𝖺̨ 𝗇𝖺 𝖴𝗇𝗂𝗐𝖾𝗋𝗌𝗒𝗍𝖾𝖼𝗂𝖾 𝖩𝖺𝗀𝗂𝖾𝗅𝗅𝗈𝗇́𝗌𝗄𝗂𝗆. 𝖭𝖺 𝖼𝗓𝗐𝖺𝗋𝗍𝗒𝗆 𝗋𝗈𝗄𝗎 𝗌𝗍𝗎𝖽𝗂𝗈́𝗐 𝖽𝖾𝖻𝗂𝗎𝗍𝗈𝗐𝖺ł𝖺 𝗃𝖺𝗄𝗈 𝗍𝗋𝖾𝗇𝖾𝗋𝗄𝖺, 𝖺𝗎𝗍𝗈𝗋𝗌𝗄𝗂𝗆 𝗉𝗋𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆𝖾𝗆 𝗐𝖺𝗋𝗌𝗓𝗍𝖺𝗍𝗈́𝗐 𝖨𝗇𝗍𝖾𝗅𝗂𝗀𝖾𝗇𝖼𝗃𝗂 𝖤𝗋𝗈𝗍𝗒𝖼𝗓𝗇𝖾𝗃, 𝗉𝗋𝗓𝗒𝗀𝗈𝗍𝗈𝗐𝖺𝗇𝗒𝗆 𝗉𝗈𝖽 𝗉𝗋𝗓𝖾𝗐𝗈𝖽𝗇𝗂𝖼𝗍𝗐𝖾𝗆 𝗆𝖾𝗋𝗒𝗍𝗈𝗋𝗒𝖼𝗓𝗇𝗒𝗆 𝖽𝗋 𝖬𝖺𝗋𝗂𝗂 𝖪𝗎𝗃𝖺𝗐𝗒, 𝖽𝗅𝖺 𝖲𝗍𝗈𝗐𝖺𝗋𝗓𝗒𝗌𝗓𝖾𝗇𝗂𝖺 𝖯𝗌𝗒𝖼𝗁𝗈𝗅𝗈𝗀𝗈́𝗐 𝖲𝖺̨𝖽𝗈𝗐𝗒𝖼𝗁 𝗐 𝖯𝗈𝗅𝗌𝖼𝖾. 𝖯𝗈𝗌𝗂𝖺𝖽𝖺 𝖼𝖾𝗋𝗍𝗒𝖿𝗂𝗄𝖺𝗍 𝖬𝖺ł𝗈𝗉𝗈𝗅𝗌𝗄𝗂𝖾𝗀𝗈 𝖢𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎𝗆 𝖯𝗌𝗒𝖼𝗁𝗈𝗍𝖾𝗋𝖺𝗉𝗂𝗂 𝗓 𝗓𝖺𝗄𝗋𝖾𝗌𝗎 𝖯𝗌𝗒𝖼𝗁𝗈𝗍𝖾𝗋𝖺𝗉𝗂𝗂 𝖯𝖺𝗋. 𝖴𝗄𝗈𝗇́𝖼𝗓𝗒ł𝖺 𝖼𝗒𝗄𝗅 𝗄𝗎𝗋𝗌𝗈́𝗐 𝖽𝗈𝗌𝗄𝗈𝗇𝖺𝗅𝖺̨𝖼𝗒𝖼𝗁 𝗓 𝗌𝖾𝗄𝗌𝗎𝗈𝗅𝗈𝗀𝗂𝗂 𝗐 𝖢𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎𝗆 𝖬𝖾𝖽𝗒𝖼𝗓𝗇𝗒𝗆 𝖪𝗌𝗓𝗍𝖺ł𝖼𝖾𝗇𝗂𝖺 𝖯𝗈𝖽𝗒𝗉𝗅𝗈𝗆𝗈𝗐𝖾𝗀𝗈 𝗐 𝖶𝖺𝗋𝗌𝗓𝖺𝗐𝗂𝖾 (𝗈𝗉𝗂𝖾𝗄𝗎𝗇 𝗇𝖺𝗎𝗄𝗈𝗐𝗒 𝗉𝗋𝗈𝖿. 𝖫𝖾𝗐 𝖲𝗍𝖺𝗋𝗈𝗐𝗂𝖼𝗓). 𝖯𝖾ł𝗇𝗂 𝖿𝗎𝗇𝗄𝖼𝗃𝖾̨ 𝗌𝖾𝗄𝗌𝗎𝗈𝗅𝗈𝗀𝖺-𝖾𝗄𝗌𝗉𝖾𝗋𝗍𝖺 𝗐 𝗉𝗈𝗅𝗌𝗄𝗈-𝖺𝗆𝖾𝗋𝗒𝗄𝖺𝗇́𝗌𝗄𝗂𝗆 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗍-𝗎𝗉𝗂𝖾 𝖫𝗈𝗏𝖾𝗅𝗒 𝗂𝗇𝖼., 𝗈𝗋𝖺𝗓 𝖾𝗄𝗌𝗉𝖾𝗋𝗍𝖺 𝗓𝗐𝗂𝖺̨𝗓𝖺𝗇𝖾𝗀𝗈 𝗓 𝗍𝖾𝖼𝗁𝗇𝗈𝗅𝗈𝗀𝗂𝖺̨ 𝗀𝖺𝖽𝗓̇𝖾𝗍𝗈́𝗐 𝖾𝗋𝗈𝗍𝗒𝖼𝗓𝗇𝗒𝖼𝗁 𝗐 𝖺𝗆𝖾𝗋𝗒𝗄𝖺𝗇́𝗌𝗄𝗂𝖾𝗃 𝗌𝗓𝗄𝗈𝗅𝖾 𝖲𝖾𝗑 𝖢𝗈𝖺𝖼𝗁 𝖴. 𝖠𝖻𝗌𝗈𝗅𝗐𝖾𝗇𝗍𝗄𝖺 𝖳𝗋𝖾𝗇𝗂𝗇𝗀𝗎 𝖯𝗈𝗇𝗈𝗐𝗇𝖾𝗃 𝖮𝖼𝖾𝗇𝗒 𝗈𝗋𝖺𝗓 𝖱𝖾𝗌𝗍𝗋𝗎𝗄𝗍𝗎𝗋𝗒𝗓𝖺𝖼𝗃𝗂 𝖯𝗈𝗌𝗍𝖺𝗐 𝗐𝗈𝖻𝖾𝖼 𝖲𝖾𝗄𝗌𝗎𝖺𝗅𝗇𝗈𝗌́𝖼𝗂 (𝖺𝗄𝗋𝖾𝖽𝗒𝗍𝖺𝖼𝗃𝖺 𝖠𝖠𝖲𝖤𝖢𝖳), 𝗉𝗋𝗈𝗐𝖺𝖽𝗓𝗈𝗇𝖾𝗀𝗈 𝗉𝗋𝗓𝖾𝗓 𝖽𝗋 𝖯𝖺𝗍𝗍𝗂 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗍𝗈𝗇 – 𝖻𝗒ł𝖺̨ 𝗉𝗋𝖾𝗓𝖾𝗌 𝖺𝗆𝖾𝗋𝗒𝗄𝖺𝗇́𝗌𝗄𝗂𝖾𝗀𝗈 𝗍𝗈𝗐𝖺𝗋𝗓𝗒𝗌𝗍𝗐𝖺 𝗌𝖾𝗄𝗌𝗎𝗈𝗅𝗈𝗀𝗂𝖼𝗓𝗇𝖾𝗀𝗈. 𝖩𝖾𝗌𝗍 𝖾𝗄𝗌𝗉𝖾𝗋𝗍𝖾𝗆 𝖼𝖾𝗋𝗍𝗒𝖿𝗄𝗈𝗐𝖺𝗇𝗒𝗆 𝗐 𝗌𝗓𝗄𝗈𝗅𝖾 𝖲𝖾𝗑 𝖢𝗈𝖺𝖼𝗁 𝖴𝗇𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝗂𝗍𝗒. 𝖠𝗎𝗍𝗈𝗋𝗄𝖺 𝗋𝗎𝖻𝗋𝗒𝗄𝗂 𝗌𝖾𝗑𝗅𝗂𝖿𝖾/𝗓𝗐𝗂𝖺̨𝗓𝗄𝗂 𝗐 𝗆𝖺𝗀𝖺𝗓𝗒𝗇𝗂𝖾 𝖫𝗈𝗎𝗇𝗀𝖾.

Zapisz się na nasz newsletter

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności