outletpark.eu

#Webinar: Mamo, jak się masz?


Pogadajmy o tym przy porannej, online kawusi


Pogadajmy o tym przy porannej, online kawusi

Wspólnie z okazji Dnia Mamy zastanowimy się 𝗷𝗮𝗸 𝗯𝘆𝗰́ 𝗺𝗮𝗺𝗮̨ 𝗶 𝗻𝗶𝗲 𝘇𝘄𝗮𝗿𝗶𝗼𝘄𝗮𝗰́?
Jak pogodzić rolę żony i spełnionej kobiety?
Jak nie pogubić się w gąszczu obowiązków, pragnień, oczekiwań i własnych wyobrażeń?
Wreszcie spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie
𝗷𝗮𝗸 𝗱𝘇𝗶𝗮ł𝗮𝗷𝗮̨𝗰 𝗻𝗮 𝘄𝘆𝘀𝗼𝗸𝗶𝗰𝗵 𝗼𝗯𝗿𝗼𝘁𝗮𝗰𝗵 𝘇𝗻𝗮𝗹𝗲𝘇́𝗰́ 𝗰𝘇𝗮𝘀 𝗽𝗼 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘁𝘂 𝗱𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗲𝗯𝗶𝗲
𝗚𝗼𝘀́𝗰𝗶𝗲𝗺 𝗻𝗮𝘀𝘇𝗲𝗴𝗼 𝘄𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿𝗮 𝗯𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗲 𝗽𝘀𝘆𝗰𝗵𝗼𝗹𝗼𝘇̇𝗸𝗮 𝘇 Go Healthy Girl. 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗻𝗮 𝗗𝗲̨𝗯𝗼𝗴𝗼́𝗿𝘀𝗸𝗮.

Kiedy?: 𝟐𝟔.𝟎𝟓
O której?: 𝟏𝟎:𝟎𝟎
Gdzie?: 𝐛𝐞𝐳𝐩ł𝐚𝐭𝐧𝐲 𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐭𝐮: https://bit.ly/3G8rXiS
Mamo, podaruj sobie tę chwilę. Każda mama zasługuje na to, co najlepsze!

——
BIO naszej prelegentki przeczytacie poniżej

𝖠𝗇𝗍𝗈𝗇𝗂𝗇𝖺 𝖣𝖾̨𝖻𝗈𝗀𝗈́𝗋𝗌𝗄𝖺 𝗎𝗄𝗈𝗇́𝖼𝗓𝗒ł𝖺 𝗉𝗌𝗒𝖼𝗁𝗈𝗅𝗈𝗀𝗂𝖾̨ 𝗈𝗀𝗈́𝗅𝗇𝖺̨ 𝗇𝖺 𝖴𝗇𝗂𝗐𝖾𝗋𝗌𝗒𝗍𝖾𝖼𝗂𝖾 𝖩𝖺𝗀𝗂𝖾𝗅𝗅𝗈𝗇́𝗌𝗄𝗂𝗆. 𝖭𝖺 𝖼𝗓𝗐𝖺𝗋𝗍𝗒𝗆 𝗋𝗈𝗄𝗎 𝗌𝗍𝗎𝖽𝗂𝗈́𝗐 𝖽𝖾𝖻𝗂𝗎𝗍𝗈𝗐𝖺ł𝖺 𝗃𝖺𝗄𝗈 𝗍𝗋𝖾𝗇𝖾𝗋𝗄𝖺, 𝖺𝗎𝗍𝗈𝗋𝗌𝗄𝗂𝗆 𝗉𝗋𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆𝖾𝗆 𝗐𝖺𝗋𝗌𝗓𝗍𝖺𝗍𝗈́𝗐 𝖨𝗇𝗍𝖾𝗅𝗂𝗀𝖾𝗇𝖼𝗃𝗂 𝖤𝗋𝗈𝗍𝗒𝖼𝗓𝗇𝖾𝗃, 𝗉𝗋𝗓𝗒𝗀𝗈𝗍𝗈𝗐𝖺𝗇𝗒𝗆 𝗉𝗈𝖽 𝗉𝗋𝗓𝖾𝗐𝗈𝖽𝗇𝗂𝖼𝗍𝗐𝖾𝗆 𝗆𝖾𝗋𝗒𝗍𝗈𝗋𝗒𝖼𝗓𝗇𝗒𝗆 𝖽𝗋 𝖬𝖺𝗋𝗂𝗂 𝖪𝗎𝗃𝖺𝗐𝗒, 𝖽𝗅𝖺 𝖲𝗍𝗈𝗐𝖺𝗋𝗓𝗒𝗌𝗓𝖾𝗇𝗂𝖺 𝖯𝗌𝗒𝖼𝗁𝗈𝗅𝗈𝗀𝗈́𝗐 𝖲𝖺̨𝖽𝗈𝗐𝗒𝖼𝗁 𝗐 𝖯𝗈𝗅𝗌𝖼𝖾. 𝖯𝗈𝗌𝗂𝖺𝖽𝖺 𝖼𝖾𝗋𝗍𝗒𝖿𝗂𝗄𝖺𝗍 𝖬𝖺ł𝗈𝗉𝗈𝗅𝗌𝗄𝗂𝖾𝗀𝗈 𝖢𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎𝗆 𝖯𝗌𝗒𝖼𝗁𝗈𝗍𝖾𝗋𝖺𝗉𝗂𝗂 𝗓 𝗓𝖺𝗄𝗋𝖾𝗌𝗎 𝖯𝗌𝗒𝖼𝗁𝗈𝗍𝖾𝗋𝖺𝗉𝗂𝗂 𝖯𝖺𝗋. 𝖴𝗄𝗈𝗇́𝖼𝗓𝗒ł𝖺 𝖼𝗒𝗄𝗅 𝗄𝗎𝗋𝗌𝗈́𝗐 𝖽𝗈𝗌𝗄𝗈𝗇𝖺𝗅𝖺̨𝖼𝗒𝖼𝗁 𝗓 𝗌𝖾𝗄𝗌𝗎𝗈𝗅𝗈𝗀𝗂𝗂 𝗐 𝖢𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎𝗆 𝖬𝖾𝖽𝗒𝖼𝗓𝗇𝗒𝗆 𝖪𝗌𝗓𝗍𝖺ł𝖼𝖾𝗇𝗂𝖺 𝖯𝗈𝖽𝗒𝗉𝗅𝗈𝗆𝗈𝗐𝖾𝗀𝗈 𝗐 𝖶𝖺𝗋𝗌𝗓𝖺𝗐𝗂𝖾 (𝗈𝗉𝗂𝖾𝗄𝗎𝗇 𝗇𝖺𝗎𝗄𝗈𝗐𝗒 𝗉𝗋𝗈𝖿. 𝖫𝖾𝗐 𝖲𝗍𝖺𝗋𝗈𝗐𝗂𝖼𝗓). 𝖯𝖾ł𝗇𝗂 𝖿𝗎𝗇𝗄𝖼𝗃𝖾̨ 𝗌𝖾𝗄𝗌𝗎𝗈𝗅𝗈𝗀𝖺-𝖾𝗄𝗌𝗉𝖾𝗋𝗍𝖺 𝗐 𝗉𝗈𝗅𝗌𝗄𝗈-𝖺𝗆𝖾𝗋𝗒𝗄𝖺𝗇́𝗌𝗄𝗂𝗆 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗍-𝗎𝗉𝗂𝖾 𝖫𝗈𝗏𝖾𝗅𝗒 𝗂𝗇𝖼., 𝗈𝗋𝖺𝗓 𝖾𝗄𝗌𝗉𝖾𝗋𝗍𝖺 𝗓𝗐𝗂𝖺̨𝗓𝖺𝗇𝖾𝗀𝗈 𝗓 𝗍𝖾𝖼𝗁𝗇𝗈𝗅𝗈𝗀𝗂𝖺̨ 𝗀𝖺𝖽𝗓̇𝖾𝗍𝗈́𝗐 𝖾𝗋𝗈𝗍𝗒𝖼𝗓𝗇𝗒𝖼𝗁 𝗐 𝖺𝗆𝖾𝗋𝗒𝗄𝖺𝗇́𝗌𝗄𝗂𝖾𝗃 𝗌𝗓𝗄𝗈𝗅𝖾 𝖲𝖾𝗑 𝖢𝗈𝖺𝖼𝗁 𝖴. 𝖠𝖻𝗌𝗈𝗅𝗐𝖾𝗇𝗍𝗄𝖺 𝖳𝗋𝖾𝗇𝗂𝗇𝗀𝗎 𝖯𝗈𝗇𝗈𝗐𝗇𝖾𝗃 𝖮𝖼𝖾𝗇𝗒 𝗈𝗋𝖺𝗓 𝖱𝖾𝗌𝗍𝗋𝗎𝗄𝗍𝗎𝗋𝗒𝗓𝖺𝖼𝗃𝗂 𝖯𝗈𝗌𝗍𝖺𝗐 𝗐𝗈𝖻𝖾𝖼 𝖲𝖾𝗄𝗌𝗎𝖺𝗅𝗇𝗈𝗌́𝖼𝗂 (𝖺𝗄𝗋𝖾𝖽𝗒𝗍𝖺𝖼𝗃𝖺 𝖠𝖠𝖲𝖤𝖢𝖳), 𝗉𝗋𝗈𝗐𝖺𝖽𝗓𝗈𝗇𝖾𝗀𝗈 𝗉𝗋𝗓𝖾𝗓 𝖽𝗋 𝖯𝖺𝗍𝗍𝗂 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗍𝗈𝗇 – 𝖻𝗒ł𝖺̨ 𝗉𝗋𝖾𝗓𝖾𝗌 𝖺𝗆𝖾𝗋𝗒𝗄𝖺𝗇́𝗌𝗄𝗂𝖾𝗀𝗈 𝗍𝗈𝗐𝖺𝗋𝗓𝗒𝗌𝗍𝗐𝖺 𝗌𝖾𝗄𝗌𝗎𝗈𝗅𝗈𝗀𝗂𝖼𝗓𝗇𝖾𝗀𝗈. 𝖩𝖾𝗌𝗍 𝖾𝗄𝗌𝗉𝖾𝗋𝗍𝖾𝗆 𝖼𝖾𝗋𝗍𝗒𝖿𝗄𝗈𝗐𝖺𝗇𝗒𝗆 𝗐 𝗌𝗓𝗄𝗈𝗅𝖾 𝖲𝖾𝗑 𝖢𝗈𝖺𝖼𝗁 𝖴𝗇𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝗂𝗍𝗒. 𝖠𝗎𝗍𝗈𝗋𝗄𝖺 𝗋𝗎𝖻𝗋𝗒𝗄𝗂 𝗌𝖾𝗑𝗅𝗂𝖿𝖾/𝗓𝗐𝗂𝖺̨𝗓𝗄𝗂 𝗐 𝗆𝖺𝗀𝖺𝗓𝗒𝗇𝗂𝖾 𝖫𝗈𝗎𝗇𝗀𝖾.

Segregacja nieczystości

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut laoreet blandit mollis. Nunc orci tortor, finibus vitae finibus eget, consequat nec tortor. Sed ut sapien tempus, porttitor tortor id, imperdiet nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer rutrum nunc sapien, in tincidunt mauris ultricies vel. Vivamus volutpat mattis urna, quis malesuada elit convallis et. Vivamus nec massa erat. Cras cursus, massa nec consectetur imperdiet, libero sapien convallis est, commodo maximus dolor arcu nec turpis. Phasellus nec nibh pellentesque, interdum turpis ac, mollis magna. Nullam eleifend luctus pellentesque. Donec fermentum vitae velit a gravida. Donec sed velit a ipsum elementum congue. Suspendisse pulvinar risus quis ligula consequat, at scelerisque risus laoreet.

Miski dla piesków

W Outlet Park Szczecin troszczymy się o potrzeby naszych czworonożnych przyjaciół, dlatego na terenie centrum handlowego oferujemy miski z wodą dla psów. Rozmieszczone są one w strategicznych punktach, aby właściciele mogli łatwo i wygodnie zadbać o nawodnienie swoich pupili podczas wspólnych zakupów.

Postój taxi

Torby pełne zakupów… A może po prostu musisz szybko się przemieścić? Taxi Prawobrzeże zadba o bezpieczny oraz komfortowy transport. . Postój znajduje się tuż przy głównym wejściu w okolicach sklepu NIKE.
Tel. 
19464 / 914 833 833 / 603 833 833

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi

W Outlet Park Szczecin dbamy o wygodę i dostępność dla wszystkich naszych klientów. Dlatego przygotowaliśmy specjalne miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Te wyznaczone miejsca są szersze, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie, oraz zlokalizowane w pobliżu wejścia do centrum handlowego, co skraca dystans do pokonania. Dzięki temu zarówno osoby z ograniczeniami ruchowymi, jak i rodziny z małymi dziećmi mogą korzystać z naszych usług w sposób komfortowy i bezpieczny.

Pokój opiekuna z dzieckiem x2

Pokój dostosowany do potrzeb opiekuna z dzieckiem.

Jego rozmiar, funkcjonalność i wyposażenie zapraszają opiekunów do komfortowego korzystania z przestrzeni.

Dostanie się do pokoju malucha wymaga połączenia z ochroną przez domofon.

Toalety dla niepełnosprawnych x2

W Outlet Park Szczecin zadbaliśmy o komfort i dostępność dla osób niepełnosprawnych, oferując przystosowane toalety. Ułatwienia obejmują większą przestrzeń do manewrowania, uchwyty dla lepszej stabilizacji oraz dodatkowe udogodnienia.
Dzięki tym rozwiązaniom, osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą korzystać z naszych toalet w sposób wygodny i bez przeszkód.

Kids Play

W Outlet Park Szczecin znajduje się Kids Play – specjalnie zaprojektowane miejsce dla najmłodszych gości, które umożliwia im bezpieczną zabawę podczas robienia zakupów z rodziną. Strefa ta jest wyposażona w różnorodne zabawki, układanki, klocki dla dzieci w różnym wieku, zapewniając im ciekawe zajęcie. Dzięki Kids Play rodzice mogą w spokoju zrobić zakupy, a dzieci mają okazję bawić się w przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni.

Bookcrosing

W Outlet Park Szczecin wprowadziliśmy specjalną półkę dedykowaną Bookcrossingowi, aby promować czytelnictwo i wymianę książek wśród klientów. Odwiedzający mogą przynieść przeczytane pozycje, zostawić je na półce, a jednocześnie odkrywać nowe lektury, które innych przyciągnęły. Ta inicjatywa ma na celu tworzenie wspólnoty miłośników książek oraz zachęcanie do czytania i dzielenia się literackimi perełkami.

Godziny Ciszy (wtorek 15-18)

Wprowadziliśmy na stałe „Godziny ciszy”, aby sprostać potrzebom grupy klientów o wysokiej wrażliwości na bodźce, takie jak światło czy dźwięki.

Każdego wtorku w godzinach 15:00-18:00 wyłączamy muzykę, ograniczamy ogłoszenia głosowe do minimum oraz przyciemniamy oświetlenie. Dzięki temu zakupy w naszym centrum stają się jeszcze bardziej komfortowe dla każdego, w tym dla osób preferujących spokojne zakupy w ciszy.

Wejście ze zwierzakiem

W Outlet Park Szczecin jesteśmy przyjazni dla zwierząt, dlatego nasi klienci mogą odwiedzać nasze centrum handlowe wraz ze swoimi psami.
Prosimy jednak o przestrzeganie zasad odpowiedzialnego zachowania, takich jak trzymanie psów na smyczy i dbanie o czystość.
W ten sposób zapewniamy, że wszyscy nasi klienci, zarówno dwu- jak i czworonożni, mogą cieszyć się komfortowym i przyjemnym doświadczeniem zakupowym.

Stojaki rowerowe

W Outlet Park Szczecin promujemy zdrowy tryb życia i ekologiczne środki transportu, dlatego dla naszych klientów przygotowaliśmy stojaki rowerowe. Znajdują się one w dogodnych lokalizacjach na terenie centrum handlowego, co umożliwia łatwe i bezpieczne zaparkowanie rowerów podczas zakupów. Dzięki temu nasi klienci mogą korzystać z rowerów jako alternatywnego, przyjaznego środowisku środka transportu, jednocześnie mając pewność, że ich jednoślady są bezpieczne.

Strefa foodcourt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut laoreet blandit mollis. Nunc orci tortor, finibus vitae finibus eget, consequat nec tortor. Sed ut sapien tempus, porttitor tortor id, imperdiet nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer rutrum nunc sapien, in tincidunt mauris ultricies vel. Vivamus volutpat mattis urna, quis malesuada elit convallis et. Vivamus nec massa erat. Cras cursus, massa nec consectetur imperdiet, libero sapien convallis est, commodo maximus dolor arcu nec turpis. Phasellus nec nibh pellentesque, interdum turpis ac, mollis magna. Nullam eleifend luctus pellentesque. Donec fermentum vitae velit a gravida. Donec sed velit a ipsum elementum congue. Suspendisse pulvinar risus quis ligula consequat, at scelerisque risus laoreet.

Stacja naprawy rowerów

W Outlet Park Szczecin dbamy o potrzeby rowerzystów, dlatego oferujemy stację naprawy rowerów na terenie naszego centrum handlowego.
Stacja ta jest wyposażona w podstawowe narzędzia oraz pompę do kół, co pozwala naszym klientom na szybkie i łatwe przeprowadzenie drobnych napraw oraz konserwacji swoich rowerów podczas zakupów. Dzięki temu rowerzyści mogą cieszyć się większym komfortem i pewnością, że ich jednoślady są w dobrym stanie technicznym.

Miejsce do ładowania

W Outlet Park Szczecin rozumiemy potrzebę ładowania telefonów komórkowych podczas dłuższych zakupów, dlatego udostępniamy dla naszych klientów miejsca do ładowania telefonów. Znajdują się one w stołach, tuż obok strefy Bookcrossingu, umożliwiając szybkie i łatwe naładowanie urządzeń mobilnych, gdy jest to potrzebne.
Dzięki temu nasi klienci mogą cieszyć się nieprzerwanym dostępem do swoich telefonów podczas całego czasu spędzonego w naszym centrum.

Defiblyrator AED

W Outlet Park Szczecin zdajemy sobie sprawę z ważności pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych, dlatego na terenie naszego centrum handlowego zainstalowaliśmy defibrylator.
Defibrylator (AED) jest urządzeniem ratującym życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia poprzez dostarczanie elektrycznego impulsu do serca.
Zlokalizowany jest w biurze ochrony, aby w razie potrzeby szybko móc z niego skorzystać. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów, a także personelu.

Bankomaty

W Outlet Park Szczecin, dla wygody naszych klientów, oferujemy dostęp do bankomatów. Umożliwia to szybkie i łatwe wypłacenie gotówki przed zakupami lub w trakcie ich robienia. Bankomaty znajdują się w dogodnych miejscach, co sprawia, że są łatwe w użyciu. Lokalizacje:
1. przy Hebe,
2. naprzeciwko adidasa
3. przy wejściu do kina Helios.

Miejsca wypoczynkowe

W Outlet Park Szczecin chcemy, aby nasi klienci czuli się komfortowo podczas robienia zakupów, dlatego oferujemy miejsca wypoczynkowe na terenie centrum handlowego.
Są to przytulne strefy relaksu, wyposażone w wygodne siedzenia, gdzie klienci mogą odpocząć, zrelaksować się i nabrać sił przed dalszymi zakupami. Starannie rozmieszczone na terenie centrum, miejsca wypoczynkowe pozwalają na chwilę oddechu w przyjemnej atmosferze.

Zestaw sensoryczny (słuchawki, piłeczki, koc)

Dla osób z autyzmem lub wysoko wrażliwych oferujemy możliwość wypożyczenia specjalnego zestawu Rescue Kit. Aby to zrobić, wystarczy zgłosić się do biura ochrony. W każdym zestawie znajdują się słuchawki wygłuszające dla dzieci i dorosłych, piłeczka antystresowa oraz miękki, przyjemny w dotyku koc. Te elementy pomogą stworzyć poczucie bezpieczeństwa i komfortu dla osób o większej wrażliwości na bodźce zewnętrzne.

Czerwona skrzyneczka i artykuły higieniczne w damskiej toalecie

W Outlet Park Szczecin dbamy o komfort naszych klientek, dlatego przygotowaliśmy dla Was dwie skrzyneczki z produktami higienicznymi. Chcemy, aby każda z Was czuła się swobodnie i wspierana w kobiecych sprawach. Skorzystaj, jeśli potrzebujesz, a jeśli masz nadmiar, zostaw coś dla innych. Prosty gest, ale jak wiele znaczy!
Serdecznie dziękujemy za wszystkie przekazane paczki z produktami higieny osobistej i za wzajemne wsparcie.

Parking

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut laoreet blandit mollis. Nunc orci tortor, finibus vitae finibus eget, consequat nec tortor. Sed ut sapien tempus, porttitor tortor id, imperdiet nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer rutrum nunc sapien, in tincidunt mauris ultricies vel. Vivamus volutpat mattis urna, quis malesuada elit convallis et. Vivamus nec massa erat. Cras cursus, massa nec consectetur imperdiet, libero sapien convallis est, commodo maximus dolor arcu nec turpis. Phasellus nec nibh pellentesque, interdum turpis ac, mollis magna. Nullam eleifend luctus pellentesque. Donec fermentum vitae velit a gravida. Donec sed velit a ipsum elementum congue. Suspendisse pulvinar risus quis ligula consequat, at scelerisque risus laoreet.

Obiekt dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych i z wózkiem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut laoreet blandit mollis. Nunc orci tortor, finibus vitae finibus eget, consequat nec tortor. Sed ut sapien tempus, porttitor tortor id, imperdiet nibh. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer rutrum nunc sapien, in tincidunt mauris ultricies vel. Vivamus volutpat mattis urna, quis malesuada elit convallis et. Vivamus nec massa erat. Cras cursus, massa nec consectetur imperdiet, libero sapien convallis est, commodo maximus dolor arcu nec turpis. Phasellus nec nibh pellentesque, interdum turpis ac, mollis magna. Nullam eleifend luctus pellentesque. Donec fermentum vitae velit a gravida. Donec sed velit a ipsum elementum congue. Suspendisse pulvinar risus quis ligula consequat, at scelerisque risus laoreet.

Miejsce na zużyte baterie

Zużyte baterie powinny być oddawane w specjalnie przystosowanych do tego celu punktach zbioru.

Zachęcamy do korzystania z tych miejsc, ponieważ prawidłowe utylizowanie baterii jest ważne dla ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, a także umożliwia ich recykling i odzysk surowców.

W Outlet Park takie miejsce znajduje się przy saloniku Kolporter.

Zapisz się na nasz newsletter

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności