outletpark.eu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DLA SPÓŁEK

(1) EPP PROPERTY MANAGEMENT Sp. z o.o.

(2) EPP COMMUNITY PROPERTIES – PM SERVICES Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

1.  Definicje…………………………………………………………………………………………………………………. 2

2.  Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu……………………………………….  2

3.  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie…………………………………………. 2

4.  Portale społecznościowe………………………………………………………………………………………….4

5.  Zamieszczanie opinii klientów………………………………………………………………………………….. 4

6.  Pliki cookies oraz podobna technologia……………………………………………………………………. 4

7.  Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów Administratora………. 5

8.  Zarządzanie ustawieniami cookies…………………………………………………………………………… 6

9.  Okres przetwarzania Danych osobowych…………………………………………………………………. 6

10. Uprawnienia Użytkownika………………………………………………………………………………………. 7

11. Odbiorcy danych……………………………………………………………………………………………………. 7

12. Przekazywanie danych poza EOG…………………………………………………………………………… 7

13. Bezpieczeństwo Danych osobowych………………………………………………………………………. 8

14. Dane kontaktowe…………………………………………………………………………………………………… 8

15. Zmiany Polityki prywatności……………………………………………………………………………………. 8

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Definicje
  • Administrator – oznacza łącznie Administratora 1 i Administratora 2 lub, w zależności od kontekstu, któregokolwiek z nich.
  • Administrator 1 – spółka pod firmą EPP PROPERTY MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce.
  • Administrator 2 – spółka pod firmą EPP COMMUNITY PROPERTIES – PM SERVICES sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce.
  • Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem https://pl.epp-poland.com/, a także pozostałe serwisy prowadzone dla obiektów, zarządzanych przez Administratora 1 lub Administratora 2, tak, jak niniejszy serwis. Adresy serwisów mogą od czasu do czasu ulegać aktualizacji.
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu
  • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator 1 oraz Administrator 2 zbierają dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
  • Administrator 1 i Administrator 2 są współadministratorami Danych osobowych na podstawie stosownego porozumienia.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

KORZYSTANIE Z SERWISU

 • Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

FORMULARZE KONTAKTOWE

 • Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

NEWSLETTER I INNE TREŚCI MARKETINGOWE

 • Administrator przesyła treści marketingowe w tym świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail lub numer telefonu. Podanie danych jest wymagane w celu przesyłania treści marketingowych i świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wysyłki tych treści . Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.
 • Dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera lub innymi kanałami – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE I INNE FORMY REJESTRACJI

 • Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.
 • W przypadku skorzystania z rejestracji uczestnika w aplikacji, i/lub udziałem w programie punktowym, programie motywacyjnym i/lub odpowiednio w poszczególnych akcjach i w związku z korzystaniem z aplikacji Administrator może uzyskać dane osobowe Użytkownika od Facebook, TikTok, Google oraz Apple
 1. Pliki cookies oraz podobna technologia
  • INFORMACJE OGÓLNE

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny. Poniższa tabela wyjaśnia pliki cookie, których używamy i dlaczego.

Wykorzystujemy następujące kategorie plików cookies: sesyjne oraz stałe.

 • pliki sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • pliki stałe pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 • W JAKIM CELU ADMINISTRATOR UŻYWA PLIKÓW COOKIE?

Biorąc pod uwagę cel wykorzystania plików, Administrator wykorzystuje dwie kategorie plików cookies: „niezbędne” oraz „opcjonalne” w następujących celach:

 • Pliki cookies „niezbędne” – w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlenia strony www. Chodzi o zapewnienie podstawowych funkcji takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie witryny. W tym celu w Serwisie mogą być wykorzystywane sesyjne pliki cookies.
 • Pliki cookies „opcjonalne” w tym:
 1. a) analityczne – w celu badania preferencji osób korzystających z Serwisu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlania strony;
 2. b) marketingowe – w celu wzbogacenia informacji o Użytkowniku, dostarczenia spersonalizowanej Promocji lub/oraz podjęcia automatycznej decyzji
 3. c) wtyczki portali społecznościowych – w celach marketingowych aby wyświetlić na stronach portali spersonalizowaną reklamę

W tym celu w Serwisie mogą być wykorzystywane stałe i sesyjne pliki cookies. 

Wykorzystanie tej kategorii plików cookies opiera się na zgodzie użytkownika. Wskazane dane nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.

 • COOKIESY ANALITYCZNE (STRON TRZECICH)

Administrator oraz dostawcy poszczególnych funkcjonalności stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego dostawcy.

 • GOOGLE ANALYTICS (dostawca Google inc.)

Te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Serwisu. Administrator używa tych informacji do tworzenia raportów i ulepszania strony internetowej. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie identyfikuje bezpośrednio nikogo, w tym liczbę odwiedzających witrynę i blog, z których odwiedzający odwiedzili witrynę i odwiedzane strony. Omówienie Google dotyczące prywatności i ochrony danych znajduje się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245. W ramach świadczonej usługi może dochodzić do transferu danych poza terytorium EOG i Szwajcarię, głównie do Stanów Zjednoczonych.   

 • COOKIESY MARKETINGOWE
 • 1 Informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu stron internetowych, które pozwalają dostosowywać wyświetlane odpowiednich reklam na naszych stronach lub stronach firm trzecich, dostosowanych do preferencji i zwyczajów Użytkowników.

Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile Użytkowników, oznacza to, że Użytkownik Serwisu podlega profilowaniu, jednak ten rodzaj profilowania nie ma wpływu na jego prawa.

 • Decyzje w zakresie wyświetlenia Promocji na stronach mogą być podejmowane automatycznie na podstawie zebranych informacji o aktywności Użytkownika.
  Przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika w celu przygotowania i dostarczenia dopasowanych Promocji, może w niektórych przypadkach polegać na zastosowaniu systemów informatycznych, pozwalających na automatyczne dopasowanej Promocji, które następnie są wyświetlane w Serwisie na stronie internetowej bez ingerencji człowieka. Administrator informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem w przypadkach, w których decyzja podjęta w oparciu o takie przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika wywołuje dla Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, Użytkownik ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji. W tym celu Użytkownik może skontaktować się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.

Automatyczna decyzja w tym profilowanie o którym jest mowa w punkcie 4.3.4 będzie miało miejsce w przypadku wyrażenia jednoznacznej zgody w konfiguratorze cookie.

 • WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (takich jak Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

 • Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
 • Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
 • Twitter: https://twitter.com/en/privacy
 • KONTROLOWANIE I USUWANIE PLIKÓW COOKIE
  • Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie. Użytkownik może również z łatwością zmienić ustawienia dotyczące plików tego typu w ustawieniach przeglądarki. Zablokowanie wszystkich ciasteczek ze strony Serwisu może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności.
  • Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.
  • Informacje dotyczące poszczególnych przeglądarek znajdują się na stronach:
 1. EDGE: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
  • Zrezygnować z mechanizmu Google Analytics na wszystkich witrynach można odwiedzając stronę: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • DANE EKSPLOATACYJNE
  • Nawet w przypadku braku instalacji plików cookies, administrator serwisu może uzyskiwać dostęp do następujących danych charakteryzujących sposób korzystania ze strony www (dalej: inne dane eksploatacyjne):
 1. a) numer ID przydzielony urządzeniu osoby odwiedzającej stronę,
 2. b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej,
 3. c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,
 4. d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny.
 • Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, Administrator okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp. Dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową
 • DOSTĘP DO INFORMACJI ZAPISANYCH NA URZĄDZENIU W INNYM PRZYPADKU NIŻ PLIKI COOKIES
  • W oparciu o zgodę (wyrażoną na urządzeniu) i wyłącznie w celu realizacji usługi drogą elektroniczną poprzez Aplikację Administrator uzyskuje dostęp do następujących funkcjonalności urządzenia końcowego (np. telefonu komórkowego).
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Informacje pozyskiwane poprzez mechanizm cookies oraz dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to administratorem danych osobowych jest Administrator. Nawet w przypadku wątpliwości czy określona kategoria informacji jest daną osobową Administrator wprowadza mechanizmy chroniące tę informację jak daną osobową.
  • Przetwarzanie powyższych kategorii danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony (cookie „niezbędne”) opiera się na tzw. uzasadnionym interesie administratora serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym celu może dochodzić do:
 1. okazjonalnego analizowania plików z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;
 2. zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

W powyższych przypadkach przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

 • Natomiast, w wypadku wyrażenia zgody na instalacje plików cookies „opcjonalnych” (analitycznych np. dostarczanych przez Google Analytics / marketingowych) to informacje zebrane w ten sposób będą wykorzystywane do celu badania preferencji osób korzystających z Serwisu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlanej strony. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 173 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jak wskazuje art. 174 prawa telekomunikacyjnego, do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych. W każdej chwili można wycofać i usunąć pliki cookies z urządzenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Okres przetwarzania Danych osobowych
  • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  • Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 2. Uprawnienia Użytkownika
  • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
  • W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.
  • Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
  • Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Polityce transparentności [https://outletpark.eu/polityka-transparentnosci-2/].
 3. Odbiorcy danych
  • W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług informatycznych, w szczególności usług hostingu, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, dostawcom usług analitycznych, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
  • W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
  • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Przekazywanie danych poza EOG
  • Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
   • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 1. Bezpieczeństwo Danych osobowych
  • Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  • Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 2. Dane kontaktowe
  • Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo@epp-poland.com lub adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce.
  • Administrator wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail rodo@epp-poland.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.
 3. Zmiany Polityki prywatności
  • Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

Postój taxi

Torby pełne zakupów… A może po prostu musisz szybko się przemieścić? Taxi Prawobrzeże zadba o bezpieczny oraz komfortowy transport. . Postój znajduje się tuż przy głównym wejściu w okolicach sklepu NIKE.
Tel. 
19464 / 914 833 833 / 603 833 833

Zapisz się na nasz newsletter

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej - na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść Regulaminu Newslettera oraz Politykę Prywatności